خانه / روغن های طبی / روغن سیاهدانه

روغن سیاهدانه

Antioxidant, Anti-cancer, Anti-tumor, excellent for immune system,

روغن سیاهدانه

سیاه دانه یا سیاه تخمه که به عربی شونیز گفته می شود، گیاهی است که دو گونه از آن در ایران وجود دارد. سیاه تخمه مزروع NIGELLA SATIVA که روی نان می ریزند و سیاه دانه دشتی یا وحشی Nigella arvensis یکی از ترکیبات این گیاه روغن سیاه دانه است …

بیشتر بخوانید »